Site-ul www.cedrepturiam.ro este proprietatea Asociației Politeia cu sediul în Str. Oboga nr. 5, bl. 160, sc. 1, ap. 25, sector 6, București, înregistrată la Judecătoria Sectorului 6 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 11151/303/2014, cod fiscal 33626532, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail: contact@politeia.ro. Pe parcursul acestui document ne vom referi la Asociația Politeia și prin sintagma „Politeia”, iar la site prin sintagma „cedrepturiam.ro”. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub incidența acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos, precum și cu respectarea legislației în vigoare.

Asociația Politeia, în caliate de proprietar și administrator al website-ului www.cedrepturiam.ro și în calitate de „operator de date” în sensul normelor instituite de legislația națională și de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Regulamentul nr.679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-urile noastre și asigură protecția corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru toate persoanele fizice care furnizează acest tip de date către FDSC în desfășurarea întregii sale activități.

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la termenii și condițiile de utilizare a site-ului precum și cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet cedrepturiam.ro, precum și cu privire la întreaga activitate a Politeia din cadrul proiectului „Elevi activi = viitori cetățeni activi și lucrători respectați”.

Termeni și condiții de utilizare a siteului www.cedrepturiam.ro

1. Descrierea Serviciului

Site-ul www.cedrepturiam.ro asigură servicii de informare cu privire la activitățile proiectului „Elevi activi = viitori cetățeni activi și lucrători respectați”. Proiectul este derulat de Asociația Politeia în parteneriat cu Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla și Sindicatul IT Timișoara (SITT) și beneficiază de o finanțare în valoare de 148080 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Site-ul www.cedrepturiam.ro își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial. Prin utilizarea site-ului www.cedrepturiam.ro sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat care accesează site-ul și solicită un număr de cereri nejustificat de mare, mai mare decat cele solicitate de un vizitator/utilizator obișnuit.

Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.www.cedrepturiam.ro nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decat cele organizate strict de www.cedrepturiam.ro.

2. Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Asociația Politeia nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

3. Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

Conținutul platformei este proprietatea Asociației Politeia și a partenerilor care vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al organizației. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe site-ul www.cedrepturiam.ro, ne puteți contacta aici. cedrepturiam.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, aceștia vor introduce/încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică. În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, va rugăm să trimiteți un email la adresa politeia[at]gmail.ro.

4. Reguli de utilizare

Sunteți de acord să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de site-ul www.cedrepturiam.ro pentru a:

Sunt interzise:

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Asociației Politeia va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări. Perturbarea, fără drept, a funcționării sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii 161/2003 (SECȚIUNEA 1 Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice / art. 45). Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și conformitatea informațiilor furnizate către Asociația Politeia.

5. Disponibilitatea serviciului

cedrepturiam.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă. cedrepturiam.ro nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate. cedrepturiam.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin afișare pe acest site. În cazul în care există dificultăți de ordin tehnic, vizitatorii/utilizatorii aflându-se în imposibilitatea de a aplica la una dintre liniile de finanțare gestionate de Asociația Politeia, acestea trebuie semnalate administratorilor site-ului.

6. Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

Asociația Politeia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Asociația Politeia a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. cedrepturiam.ro își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Asociația Politeia nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. Politica de Cookies

Site-ul folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Asociației Politeia și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Tipuri de Cookies folosite:

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Asociația Politeia, persoană juridică română, cu sediul în Strada Oboga, nr.5, Sector 6, București, și ne puteți semnala acest lucru la adresa politeia[at]gmail.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. cedrepturiam.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Politici de publicitate Google Cookie și politici de confidențialitate

www.cedrepturiam.ro folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics folosește “cookies”, care sunt fișiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe serverele sale. Google va folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului cedrepturiam.ro, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate de activitate și de utilizarea internetului pe cedrepturiam.ro. Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de către Google.

Aveți dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă realizați aceste setări este posibil să nu puteți avea acces la  funcționalitatea deplină a site-ului cedrepturiam.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

cedrepturiam.ro poate folosi, de asemenea, companii terțe de publicitate pentru a furniza anunțuri atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informații (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul cedrepturiam.ro și pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii de interes pentru tine. Dacă doriți mai multe informații despre această practică și să știți despre care sunt opțiunile dvs. pentru ca aceste companii să nu aibă acces la aceste informații, dați click aici.

Google, ca un furnizor de servicii, folosește cookie-uri pentru a servi reclame pe site-ul cedrepturiam.ro.

Google utilizează cookie-ul DART. Acesta îi permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori, pe baza vizitelor pe care aceștia le fac pe cedrepturiam.ro și pe alte site-uri de pe Internet.

Utilizatorii pot renunta la utilizarea cookie-ului DART, accesând următorul link.

Utilizatorii pot oricând să șteargă Cookies folosind setările browserului.

Politica GDPR/de confidențialitate a Asociației Politeia

Această Notă de informare privind date personale (numită și Politică de Confidențialitate) descrie practicile de prelucrare de date personale pentru site-urile web petitii.cedrepturiam.ro, chestionare.cedrepturiam.ro și cedrepturiam.ro (numite împreună cedrepturiam.ro) în conformitate cu art 13 GDPR (Regulamentul UE 679/2016).  Aceste site-uri sunt deținute și administrate de către Asociația Politeia în calitate de operator, care prelucrează datele cu caracter personal pentru scopurile mai jos precizate.

1. Operatorul datelor personale

Pentru datele personale prelucrate prin aceste site-uri, operatorul este Asociația Politeia, cu sediul în Str. Oboga nr. 5, bl. 160, sc. 1, ap. 25, sector 6, București, înregistrată la Judecătoria Sectorului 6 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 11151/303/2014, cod fiscal 33626532, email contact@politeia.ro, telefon 0727778858.

2. Scopul prelucrării

Scopul principal al prelucrării datelor personale este furnizarea serviciilor online gratuite de semnare și gestionare de petiții și campanii prin cedrepturiam.ro, ca și alte activități conexe așa cum este detaliat mai jos în acest articol.

Scopul general al proiectului este să le ofere tinerilor cunoștințe de bază privind un aspect esențial al vieții lor de după absolvire: drepturile la locul de muncă..

Având în vedere că activitatea de petiționare este reglementată de legislația din România (OG 27/2002) și că petițiile anonime sau fără date de identificare nu sunt luate în considerare, o parte din aceste date (doar nume și prenume) pot fi trimise alături de petiția semnată către autoritățile și instituțiile publice sesizate, identificate în mod precis în petiție. Acestea sunt operatori de sine stătători și sunt obligate să folosească datele exclusiv în scopul rezolvării petiției (conform legislației aplicabile și a GDPR (Regulamentul UE 679/2016)).

Semnatarii petițiilor reprezintă orice persoana fizică care decide sa semneze o petiție pe cedrepturiam.ro.

Având în vedere că semnarea unui petiții se poate face doar prin acordul cu Termenii și Condițiile Petiții și ca activitatea de petiționare este reglementată de legislația din România (OG 27/2002), vom prelucra de la semnatari următoarele date personale: email, nume, prenume, județ, telefon. Acesta vor fi folosite în scopul susținerii petiției respective (inclusiv pentru depunerea sa la autorități și instituții competente identificate în petiție), care include informări cu privire la status-ul petiției semnate (de la care vă puteți dezabona în orice moment). Fără a ne da aceste date directe, nu puteți semna o petiție pe cedrepturiam.ro. De asemenea colectăm anumite date indirecte legate de interacțiunea cu Asociația Politeia și/ sau email-urile trimise de Asociația Politeia în scopul optimizării activităților Asociației Politeia(de ex. Să vă trimitem informările cele mai relevante pentru voi sau să nu trimitem prea multe mesaje pe email pe săptămână). Temeiul legal al prelucrării datelor directe îl reprezintă contractul cu persoana vizată, iar pentru datele indirecte interesul legitim al Asociației Politeia pentru asigurarea securității serviciilor Asociației Politeia(de ex. împiedicare fraude semnături) și îmbunătățirea activității.

Dacă semnați o petiție, veți primi informări legate de petiția respectivă, și, dacă este cazul, datele dvs. pot fi partajate cu autoritatea sau instituția publică care primește petiția conform OG 27/2002.

Puteți oricând sa vă dezabonați de la orice comunicare electronică prin email trimis de Politeia, folosind linkurile specifice și personalizate prezente în orice comunicare electronică. Dacă din orice motiv mai primiți mesaje de la Asociația Politeia după dezabonare, vă rugăm să ne contactați de îndată, pentru că înseamna ca poate fi o problemă tehnică ce trebuie remediată.

Datele personale ale Semnatarilor Petiției sunt păstrate până la retragerea semnăturii de pe petiție sau până când petiția respectivă și-a atins scopul și este marcată ca „petiție finalizată”.

3. Alte detalii despre datele prelucrate de Asociația Politeia

Asociația Politeia nu trimite mesaje nesolicitate, comerciale sau necomerciale. Trimitem emailuri doar celor care interacționează cu site-ul nostru și care intra într-una din categoriile mai sus expres precizate.

Mai mult, orice email are datele noastre complete de contact și un link valid de dezabonare, care poate fi folosit în orice moment.

Asociația Politeia nu cumpără și nu vinde adrese de email.

Legea aplicabilă (GDPR) recunoaște anumite categorii de informații personale ca fiind sensibile și, prin urmare, necesită o protecție deosebită, inclusiv informații privind starea de sănătate, orientarea sexuală, etnie sau opinii politice. Deși putem avea petiții sau campanii care ating subiecte din aceste zone, nu prelucrăm date din aceste categorii, orice persoană cu acces la Internet putând semna o petiție din orice domeniu.

Nu prelucrăm cu bună știință datele niciunei persoane sub vârsta de 18 ani. Dacă ajungem să descoperim că aveți sub 18 ani și informațiile personale sunt înregistrate de Asociația Politeia, vom șterge aceste informații.

Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dvs. personale.

Informațiile dvs. sunt accesibile numai de personal instruit, voluntari și/sau contractori instruiți la rândul lor corespunzător, doar pe baza unui drept de acces limitat la nevoia legată de activitatea persoanei respective.

4. Drepturile utilizatorilor

Așa cum semnarea unei petiții este pur voluntară, tot la fel puteți să cereți în orice moment să nu mai primiți email-uri de la noi, să retrageți o semnătură de pe o petiție. Acestea sunt cele mai des întâlnite cazuri legate de date personale în care utilizatorii ne contactează, iar soluțiile sunt la fel de simple:

De asemenea, aveți următoarele drepturi conform GDPR:

Dreptul de a fi informat – aveți dreptul să vi se spună cum vor fi utilizate informațiile dvs. personale. Această politică, precum și alte articole afișate pe site-ul nostru și în comunicările noastre, urmăresc să vă ofere o descriere clară și transparentă a modului în care pot fi utilizate informațiile dvs. personale.

Dreptul de acces – ne puteți scrie pentru a cere confirmarea informațiilor pe care le deținem și pentru a solicita o copie a acestor informații. Vom procesa cererea dvs. în maxim 30 de zile, cu condiția ca informațiile solicitate să se înscrie în categoria celor la care aveți acces și doar după ce v-am confirmat cu succes identitatea. Trimiteți o astfel de cerere către adresa de e-mail contact@politeia.ro

Dreptul de ștergere – ne puteți cere să vă ștergem informațiile personale din evidențele noastre, dacă vă încadrați în categoria de cereri precizată de GDPR.

Dreptul la rectificare – dacă credeți că înregistrările noastre privind datele dvs. personale sunt inexacte, aveți dreptul să cereți ca aceste înregistrări să fie actualizate.

Dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul să cereți ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.

Dreptul la opoziție – puteți oricând cere dezabonarea de la mesajele prin email sau SMS ori să vă opuneți datelor prelucrate prin consimțământ sau pe baza interesului legitim, în condițiile prevăzute de GDPR.

Dreptul la portabilitatea datelor – vă vom pune la dispoziție, în măsura cerută de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Pentru datele colectate prin consimțământ, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

Nu utilizăm procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Poți exercita toate aceste drepturi prin folosirea oricărei metode de pe pagina de contact.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere competente, dacă sunteți nemulțumit de răspunsul nostru sau de a depune o acțiune în instanță.